Fotografie

In de richting Photo Design heb ik veel geleerd over het correct nemen van commerciële foto’s. Deze kunnen zowel op zichzelf staan als gebruikt worden in campagnes. De foto’s variëren van portretten, schaduwspel, lifestylefoto’s en sfeerfoto’s. In verschillende campagneopdrachten werd ook gewerkt met packshotfoto’s, zoals
de ginfles met verpakking de hoedverpakking die je kan terugvinden op de webpagina ‘drukwerk’.